Parlante p/Instalaci—ón de Embutir 8" PAR Yamaha VXC-8W 380/120W
Parlante p/Instalaci—ón de Embutir 8" PAR Yamaha VXC-8W 380/120W
Parlante p/Instalaci—ón de Embutir 6" PAR Yamaha VXC-6W 150/300W
Parlante p/Instalaci—ón de Embutir 6" PAR Yamaha VXC-6W 150/300W
Parlante p/Instalació—n de Embutir 4" PAR Yamaha VXC-4W 60/120W
Parlante p/Instalació—n de Embutir 4" PAR Yamaha VXC-4W 60/120W
Parlante p/Instalaci—ón de Embutir 4" PAR Yamaha NS-IC400 Full R. 90W
Parlante p/Instalaci—ón de Embutir 4" PAR Yamaha NS-IC400 Full R. 90W