Sintetizador YAMAHA MOTIF X-8 WORKSTATION 88 Notas
Sintetizador YAMAHA MOTIF XF-7 WORKSTATION 76 NOTAS
Sintetizador YAMAHA MOTIF XF-6 WORKSTATION 61 NOTAS
Sintetizador YAMAHA MOD X6